Termeni și condiții de utilizare

IMPORTANT: PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR (AȘA CUM SUNT DEFINITE MAI JOS), ACCEPTAȚI URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE STABILITE ÎN PREZENTUL DOCUMENT, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SERVICIILE.

1. ACCEPTAREA TERMENILOR

Următorul instrument constă în termenii și condițiile care guvernează accesul dumneavoastră („dumneavoastră” sau „utilizatorul”) la și utilizarea site-ului Top10Oferte.Ro („Compania” sau „Noi”) și a conținutului, funcțiilor și serviciilor din acesta (denumite colectiv „Serviciile”). Acești Termeni de utilizare împreună cu Politica de confidențialitate disponibilă pe Servicii (colectiv, „Termenii”) constituie un acord obligatoriu între dvs. și Companie, iar prin continuarea utilizării și/sau utilizarea Serviciilor (integral sau parțial) în orice mod sau manieră, sunteți de acord să respectați și că sunteți obligat să respectați acești Termeni. Dacă nu înțelegeți și/sau nu sunteți de acord cu acești Termeni, trebuie să ieșiți imediat din Servicii și să evitați să utilizați Serviciile. Putem modifica sau adăuga în mod unilateral termenii acestor Termeni în orice moment. În cazul unei modificări importante, vă vom notifica prin e-mail sau printr-o notificare proeminentă pe site-ul nostru web. Ar trebui să verificați periodic Serviciile noastre și să analizați modificările aduse Termenilor pe Serviciile noastre. Continuând să utilizați Serviciile în urma unor astfel de modificări, sunteți de acord să vă supuneți acestor modificări. Dacă nu vă simțiți confortabil cu toate prevederile acestor Termeni, vă rugăm să nu utilizați Serviciile.

 • NOTIFICARE DE ARBITRAJ: ACEȘTI TERMENI CONȚIN O CLAUZĂ DE ARBITRAJ ÎN SECȚIUNEA 13 DE MAI JOS. CU EXCEPȚIA ANUMITOR TIPURI DE LITIGII, AȘA CUM SE EXPLICĂ ÎN SECȚIUNEA 13, DUMNEAVOASTRĂ ȘI COMPANIA SUNTEȚI DE ACORD CĂ LITIGIILE DINTRE NOI VOR FI SOLUȚIONATE PRIN ARBITRAJ INDIVIDUAL OBLIGATORIU ȘI OBLIGATORIU, IAR DUMNEAVOASTRĂ ȘI COMPANIA RENUNȚAȚI LA ORICE DREPT DE A PARTICIPA LA UN PROCES COLECTIV SAU LA UN ARBITRAJ COLECTIV.

2. LICENȚĂ

2.1 LICENȚĂ LIMITATĂ DE ACCES LA SERVICII.

 • Sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite în prezentul document, Compania vă acordă prin prezenta, și dumneavoastră acceptați, o licență limitată, personală, neexclusivă, netransferabilă, netransmisibilă, netransmisibilă, fără drept de sublicență, revocabilă, pentru a accesa și a utiliza serviciile în scopuri personale și necomerciale, numai în conformitate cu termenii acestor Termeni. Licența se acordă până la rezilierea acesteia în conformitate cu termenii prezentului document.

2.2 LIMITĂRI PRIVIND UTILIZAREA.

 1. Vă angajați să utilizați Serviciile exclusiv pentru uz personal și necomercial și în niciun alt scop. Prin prezenta declarați că aveți optsprezece (18) ani sau mai mult. Cu excepția celor permise în mod specific în prezentul document, sunteți de acord să nu:
 2. să vindeți, să acordați licențe (sau sublicențe), să închiriați, să cesionați,
 3. să transferați și/sau să dați în gaj oricare dintre drepturile dvs. în temeiul acestor Termeni cu/către o terță parte;
 4. să transferați, distribuiți, să dezmembrați, să copiați integral sau parțial Serviciile și/sau DPI ale Companiei (așa cum sunt definite mai jos) și/sau să utilizați Serviciile ca birou de servicii;
 5. să faceți referire la Servicii prin utilizarea de framing și/sau deep-linking;
 6. să utilizeze Serviciile în orice jurisdicție în care acestea sunt ilegale sau care ar putea supune Compania sau afiliații săi la orice obligație de înregistrare în respectiva jurisdicție sau țară;
 7. să utilizeze sau să încurajeze, să promoveze, să faciliteze sau să instruiască alte persoane să utilizeze Serviciile pentru orice utilizare ilegală, dăunătoare sau ofensatoare;
 8. să transmită sau să încarce viruși, spyware sau alte tipuri de conținut, mesaje sau fișiere dăunătoare, contrafăcute, ilegale, perturbatoare sau distructive;
 9. să accesați Serviciile prin intermediul sau să utilizați cu Serviciile orice mijloace, servicii sau instrumente neautorizate, inclusiv, fără a se limita la acestea, orice mijloace de extragere a datelor, roboți sau mijloace automatizate similare sau instrumente de colectare și extragere a datelor, inclusiv, fără a se limita la acestea, în scopul de a extrage pentru reutilizarea oricăror părți ale acestor Servicii;
 10. distribuiți, publicați, trimiteți sau facilitați trimiterea de reclame, spam, conținuturi inadecvate, inexacte, înșelătoare, frauduloase, calomnioase, defăimătoare, ofensatoare, amenințătoare, abuzive sau în orice alt mod ilegale sau conținuturi care încalcă drepturile de proprietate intelectuală (așa cum sunt definite mai jos) ale unor terțe părți sau dreptul la intimitate al acestora;
 11. să copiați, să modificați, să traduceți, să faceți inginerie inversă, să decompilați, să dezasamblați (cu excepția cazului în care legile aplicabile interzic în mod specific o astfel de restricție), să faceți orice încercare de a descoperi codul sursă al Serviciilor și/sau al oricărui alt software disponibil pe Servicii sau să creați lucrări derivate din acestea;
 12. să încerce să obțină informații private de la alți utilizatori sub orice formă sau în orice mod;
 13. să încerce să intervină, să pirateze sau să descifreze orice transmisii către sau de la serverele Serviciului; sau
 14. să creați persoane false, identități multiple, să creați un cont în numele altei persoane decât dumneavoastră sau să creați un alt cont după ce Noi v-am dezactivat deja contul.
 • Sunteți singurul responsabil pentru obținerea, plata, repararea și întreținerea tuturor echipamentelor, software-ului, hardware-ului și serviciilor necesare pentru a avea acces la și a utiliza Serviciile.

3. MATERIALE PREZENTATE

3.1 MATERIALE PREZENTATE.

Veți avea responsabilitatea și răspunderea exclusivă pentru Materialele trimise (așa cum sunt definite mai jos). Compania nu va fi răspunzătoare pentru orice și toate părțile din Materialele trimise și va avea dreptul, la discreția sa exclusivă, să elimine sau să editeze oricare dintre Materialele trimise, la discreția exclusivă a Companiei și fără notificare sau explicație. NIMIC DIN ACEȘTI TERMENI NU OBLIGĂ COMPANIA SĂ AFIȘEZE MATERIALELE TRIMISE DE DVS. SAU SĂ LE UTILIZEZE DELOC SAU ÎNTR-UN ANUMIT MOD. Vă rugăm să rețineți că oricare și toate Materialele trimise de dvs. vor fi disponibile publicului și pot fi promovate și transferate mai departe de către Companie, la discreția exclusivă a acesteia și, prin urmare, este recomandat să nu includeți în acestea niciun conținut sau informație pe care doriți să le păstrați private. Compania nu oferă servicii de backup sau arhivare, sunteți singurul responsabil pentru menținerea unor copii de rezervă adecvate ale Materialelor trimise de dumneavoastră.

3.2 LICENȚĂ PENTRU MATERIALELE TRIMISE.

Prin prezenta, acordați Companiei o licență mondială, irevocabilă, perpetuă și fără redevențe pentru a utiliza, găzdui, stoca, afișa, reproduce, modifica, adapta, edita, publica și distribui Materialele trimise de dvs. și pentru a exploata pe deplin Materialele trimise de dvs. pentru furnizarea, întreținerea și îmbunătățirea Serviciilor.

3.3 DECLARAȚII ȘI GARANȚII.

Declarați și garantați Companiei că Materialele dvs. trimise:
respectă și vor respecta toate legile, normele și reglementările aplicabile, Termenii și nu încalcă și nu vor încălca drepturile niciunei terțe părți, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la confidențialitate,
nu conțin și nu vor conține niciun conținut amenințător, ofensator, rasist, plin de ură, violent, obscen, calomnios, defăimător sau inadecvat în vreun alt mod sau niciun conținut comercial,
sunt și vor fi libere de orice restricții, drepturi ale unor terțe părți, obligații de plată și/sau redevențe (inclusiv, fără a se limita la orice societate de gestiune colectivă).
„Materiale trimise” înseamnă orice și toate materialele, textele, fotografiile, videoclipurile și informațiile sau alte date furnizate și/sau încărcate de dvs. în Servicii.

4. CONTUL TĂU

Sunteți singurul responsabil pentru orice acțiune efectuată în cadrul Serviciilor sub acreditările dumneavoastră. Păstrarea în siguranță a acreditărilor dvs. este responsabilitatea dvs. exclusivă. Dacă aveți motive să suspectați că acreditările dvs. au fost descoperite de o terță parte sau că a existat un acces neautorizat la contul dvs., veți notifica imediat Compania și vă veți modifica informațiile de conectare.

Apreciem să auzim de la utilizatorii noștri și vă invităm să ne transmiteți comentariile dumneavoastră cu privire la Servicii. Fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare din prezentul document, vă informăm, totuși, că dacă ne trimiteți idei, sugestii, invenții sau materiale referitoare la Servicii („Feedback”), vom

 • avea toate drepturile, titlurile și interesele legate de Feedback fără nicio restricție;
 • nu vom fi supuși niciunei obligații de confidențialitate; și
  vom avea dreptul de a utiliza fără restricții Feedback-ul în orice scop, fără compensații sau credit pentru dvs. sau orice altă persoană.

5. PROPRIETATEA ASUPRA DREPTURILOR DE PROPRIETATE

Toate drepturile de proprietate intelectuală (așa cum sunt definite mai jos) evidențiate sau încorporate în și/sau conținute și/sau existente și/sau atașate/conectate/legate la Servicii sau Feedback, inclusiv, fără a se limita la, orice software, platforme, algoritmi, tehnologie, aplicații și design de site-uri web, orice informații, servicii, texte, Materiale trimise, fișiere, sunet, muzică, videoclipuri, diverse aplicații, grafice sociale, organizare, structură, specificații, aspectul aplicației, caracteristicile și conținutul aferent care pot fi create în legătură cu utilizarea sau înregistrarea la Servicii, inclusiv selecția și aranjarea oricăreia dintre acestea, orice modificări, îmbunătățiri, îmbunătățiri și derivate ale acestora și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente (denumite în mod colectiv „DPI ale Companiei”) sunt proprietatea Companiei și/sau a afiliaților săi respectivi, care își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele în legătură cu acestea.

Niciun transfer sau acordare de drepturi nu se face sau nu este implicită prin nicio dispoziție a acestor Termeni sau prin orice altă dispoziție conținută în Servicii cu privire la DPI ale Companiei sau în alt mod.

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă la nivel mondial, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu.

 • drepturile asociate cu operele de autor, desenele și fotografiile, inclusiv drepturile de autor;
 • mărci de comerț, mărci de servicii, nume de domenii, logo-uri, nume comerciale, mărci comerciale și drepturi de fond de comerț, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu;
 • brevete, cereri de brevet și desene și modele industriale;
 • drepturi analoge celor prevăzute în prezentul document și orice alte
 • drepturi de proprietate referitoare la proprietatea necorporală;
 • diviziunile, continuările, reînnoirile, reemiterile și prelungirile celor de mai sus (după caz) existente în prezent sau depuse, emise sau dobândite ulterior.

6. GARANȚIILE ȘI DECLARAȚIILE UTILIZATORULUI

Dumneavoastră declarați și garantați Companiei că:

 • aveți și veți avea în orice moment toate permisele, consimțămintele și drepturile necesare pentru a vă îndeplini obligațiile și a acorda Companiei toate drepturile, licențele și consimțămintele prevăzute în prezentul document, inclusiv, fără limitare, în ceea ce privește Materialul trimis;
 • dumneavoastră și utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor vor respecta toate legile, regulile, regulamentele, statutele și ordonanțele aplicabile.

7. CONFIDENȚIALITATE

Practicile de confidențialitate ale Companiei sunt guvernate de politica de confidențialitate a Companiei, a cărei copie cea mai actualizată poate fi găsită pe Servicii („Politica de confidențialitate”).

8. DISCLAIMER

SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR ȘI/SAU A IPR-ULUI COMPANIEI SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC. SERVICIILE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA COMPANY IPR, SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT” ȘI FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEST LUCRU ESTE PERMIS ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ, COMPANIA ÎȘI DECLINĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, NERESPECTARE, TITLU ȘI ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP.

COMPANIA NU GARANTEAZĂ CĂ NOI ȘI/SAU SERVICIILE COMPANIEI VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU FĂRĂ ERORI, SAU CĂ ACESTE SERVICII SAU SERVERUL (SERVERELE) CARE FACE (FAC) DISPONIBILE ACESTE SERVICII SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE.

COMPANIA NU GARANTEAZĂ ȘI NU FACE NICIO DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU LA REZULTATELE UTILIZĂRII IPR-ULUI COMPANIEI SAU A SERVICIILOR COMPANIEI, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, CORECTITUDINEA, ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU ALTE ASPECTE. AVEȚI RESPONSABILITATEA DE A LUA TOATE MĂSURILE DE PRECAUȚIE PE CARE LE CONSIDERAȚI NECESARE SAU RECOMANDABILE PENTRU A VĂ PROTEJA ÎMPOTRIVA ORICĂREI RECLAMAȚII, DAUNE, PIERDERI SAU PERICOLE CARE AR PUTEA APĂREA ÎN VIRTUTEA UTILIZĂRII SAU A ÎNCREDERII ÎN SERVICIILE ȘI/SAU ÎN ORICARE DINTRE SERVICIILE IPR ALE COMPANIEI.

FĂRĂ A DEROGA DE LA GENERALITATEA CELOR DE MAI SUS, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE FIECARE CATEGORIE DE PRODUSE, SUNTEȚI DE ACORD ȘI RECUNOAȘTEȚI CĂ SOCIETATEA NU PRESUPUNE ȘI NICI NU SE ANGAJEAZĂ SĂ ANALIZEZE TOATE PREȚURILE ȘI OFERTELE PENTRU FIECARE DINTRE PRODUSELE DIN CATEGORIILE DE PRODUSE SPECIFICE. ÎN PLUS, SUNTEȚI DE ACORD CĂ CLASAMENTELE ȘI SELECȚIILE DE PRODUSE ALE COMPANIEI SUNT SUBIECTIVE ȘI NU REPREZINTĂ APROBĂRI SAU RECOMANDĂRI. ASTFEL DE CLASAMENTE ȘI SELECȚII SUNT GENERATE DE ALGORITMUL COMPANIEI CARE IA ÎN CONSIDERARE MAI MULȚI PARAMETRI CARE AU FOST SELECTAȚI DE COMPANIE.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII IMPLICITE. ÎN CONSECINȚĂ, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, ÎN NICIUN CAZ COMPANIA ȘI AFILIAȚII, PARTENERII, DIRECTORII, ADMINISTRATORII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, ACȚIONARII, AGENȚII, LICENȚIATORII, SUBCONTRACTANȚII ȘI FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI SAU RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE ORICE ALTĂ ENTITATE, CHIAR DACĂ AU FOST INFORMAȚI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, ÎN BAZA ORICĂREI TEORII LEGALE, FIE CĂ ESTE VORBA DE CONTRACT, DELICT SAU ALTCEVA, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, COMPENSATORII, INDIRECTE, ACCIDENTALE, INDIRECTE, CONSECVENTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE PROFITURI PIERDUTE ȘI/SAU OPORTUNITĂȚI DE AFACERI PIERDUTE, ÎNTRERUPERI DE ACTIVITATE, PIERDERI DE VENITURI, VENITURI, BUNĂVOINȚĂ, UTILIZARE, DATE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE, DAUNE SPECIALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE CARE REZULTĂ DIN SAU SUNT LEGATE ÎN ORICE MOD DE UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR SAU DE ÎNCREDEREA ÎN ORICARE DINTRE SERVICII ȘI/SAU ÎN IPR AL COMPANIEI, SAU DE ORICE ERORI, INEXACTITĂȚI, OMISIUNI, DEFECTE, ÎNCĂLCĂRI ALE SECURITĂȚII SAU ORICE ALTĂ NEFUNCȚIONARE DIN PARTEA COMPANIEI. FĂRĂ A DEROGA DE LA LIMITAREA DE RĂSPUNDERE DE MAI SUS, ÎN CAZUL ÎN CARE, ÎN CIUDA CELOR DE MAI SUS, COMPANIA VA FI GĂSITĂ RĂSPUNZĂTOARE DE CĂTRE ORICE AUTORITATE COMPETENTĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A COMPANIEI NU VA DEPĂȘI SUMA TOTALĂ DE O SUTĂ DE LEI (400 RON).

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU INDIRECTE. ÎN CONSECINȚĂ, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ EXONERĂRILE DE GARANȚIE ȘI LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE ȘI DE CĂI DE ATAC DIN ACEȘTI TERMENI REPREZINTĂ BAZA MATERIALĂ NEGOCIATĂ A ACESTOR TERMENI ȘI CĂ ACESTEA AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE ȘI REFLECTATE ÎN DECIZIA DUMNEAVOASTRĂ DE A ÎNCHEIA ACEȘTI TERMENI.

10. DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați Compania și orice persoană în numele acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la, toți proprietarii, directorii, funcționarii, afiliații, angajații, agenții, licențiatorii și furnizorii acesteia, de orice pierderi, cheltuieli, obligații, costuri, reclamații, daune (inclusiv onorariile avocaților, onorariile experților și alte costuri de litigiu) care decurg din, sunt suportate ca urmare a, sau în orice mod legate de:

 • orice utilizare a contului dvs. și/sau a utilizării serviciilor;
 • încălcarea de către dvs. a oricărui drept al unei terțe părți, inclusiv, fără a se limita la, orice drept de autor, de proprietate sau de confidențialitate, și inclusiv orice reclamație a unei terțe părți cu privire la Materialele trimise; și
  orice încălcare a acestor Termeni.

11. CONȚINUTUL, PRODUSELE ȘI SERVICIILE TERȚILOR

Serviciile conțin conținut, linkuri și referințe la servicii, produse și resurse ale unor terțe părți. Compania nu controlează disponibilitatea și conținutul acestor servicii, produse și resurse ale terților. Orice nelămuriri cu privire la astfel de servicii, produse sau resurse, sau la orice conținut sau link către acestea, ar trebui să fie adresate furnizorului de servicii, produse sau resurse terță parte aplicabil.

Legăturile sunt furnizate doar ca o resursă informațională, pur și simplu ca un serviciu și doar pentru confortul dumneavoastră. Compania nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru astfel de linkuri și/sau conținut. În cazul în care părăsiți Serviciile prin intermediul unui link inclus în prezentul document și/sau vizualizați conținut care nu este furnizat de Companie, faceți acest lucru pe propriul risc, iar Compania nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru daune sau pierderi cauzate în legătură cu acestea. În măsura în care sunteți redirecționat către site-uri, aplicații și conținuturi legate, vă recomandăm să citiți cu atenție și să respectați termenii de utilizare și politicile de confidențialitate ale acestor aplicații, site-uri și conținuturi.

O parte din conținutul și materialele disponibile prin intermediul Serviciilor pot fi furnizate de către terți. Nicio referire făcută în cadrul Serviciilor la conținutul terților (inclusiv materialele trimise și reclamele), produsul, procesul, serviciul, portalul de plată sau furnizorul unui astfel de produs, proces sau serviciu („Conținutul terților”) nu constituie sau implică o aprobare, recomandare sau favorizare din partea Companiei. Conținutul terților poate include portaluri de plată accesibile prin intermediul Serviciilor, astfel de portaluri de plată, indiferent de încadrarea, marca sau designul acestora, sunt furnizate de terți în ceea ce privește produsele terților și sunt puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor numai pentru confortul dumneavoastră.

Orice opinii, sfaturi, declarații, conținut, servicii, produse, oferte sau alte informații exprimate sau puse la dispoziție de astfel de terți, sunt ale autorului (autorilor) sau distribuitorului (distribuitorilor) respectiv(i) și nu le afirmă sau reflectă în mod necesar pe cele ale Companiei, iar Compania nu le susține, promovează, solicită, recomandă sau vinde în niciun fel pe acestea sau orice Conținut al terților și nici nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru niciuna dintre acestea. Orice produs sau serviciu comandat în legătură cu Conținutul terților nu este comandat de la Companie, ci de la furnizorul de servicii sau produse terți aplicabil. Compania nu este parte la nicio tranzacție în ceea ce privește vânzarea sau livrarea Conținutului terților. Compania este un simplu mijloc de transport în ceea ce privește Conținutul terților și oferă o platformă care poate fi utilizată doar în scopuri de informare și pentru a facilita accesul terților care comercializează și vând astfel de produse. Compania nu filtrează Conținutul terților și nu oferă nicio garanție sau declarație cu privire la acesta și nu va avea nicio răspundere în legătură cu cele de mai sus. Atunci când faceți clic pe linkurile către diverși comercianți sau furnizori de pe Servicii și efectuați o achiziție, acest lucru poate avea ca rezultat obținerea unui comision din partea noastră. Programele de afiliere și afilierile includ, dar nu se limitează la, Rețelele de parteneri 2PERFORMANT, PROFITSHARE.

11. NOTIFICARE ȘI RETRAGERE

În cazul în care considerați că orice conținut inclus în Servicii încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la intimitate sau este defăimător sau ilegal în alt mod, vă rugăm să depuneți o notificare detaliată a plângerii către Companie, contactând Compania cu datele de contact disponibile pe Servicii, identificând un astfel de conținut și detaliind baza factuală a plângerii dvs., iar noi vom depune eforturi rezonabile pentru a elimina conținutul.

12. REZILIERE

Putem rezilia acești Termeni și/sau vă putem suspenda imediat dreptul de a accesa sau de a utiliza o parte sau toate Serviciile și/sau DPI ale Companiei (inclusiv, fără a se limita la licența prevăzută în secțiunea 2.1 de mai sus), la discreția noastră exclusivă și fără notificare prealabilă. La reziliere, veți înceta imediat să utilizați Serviciile, iar următoarele Secțiuni vor supraviețui: 1, 2.2, 3-14.

Fără a deroga de la orice alt drept și remediu oferit Companiei în temeiul legii și/sau al acestor Termeni, Compania își rezervă dreptul de a limita sau de a revoca licența și accesul și/sau utilizarea Serviciilor și/sau a DPI ale Companiei la discreția sa exclusivă, în orice moment și din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la dificultăți tehnice sau la încălcarea acestor Termeni. În cazul în care licența dvs. de utilizare a Serviciilor expiră sau este reziliată, Compania poate, fără preaviz, să șteargă sau să vă interzică accesul la oricare dintre DPI ale Companiei, materialele trimise sau meta-date care pot rămâne în posesia sau sub controlul său.

13. ARBITRAJ, RENUNȚAREA LA CLASA DE LITIGII ȘI RENUNȚAREA LA JURIU

 • 13.1 Aplicabilitatea acordului de arbitraj.Toate revendicările și litigiile care decurg din sau sunt legate de acești Termeni sau de utilizarea Serviciilor și care nu pot fi soluționate în instanța pentru cauze cu valoare redusă vor fi soluționate prin arbitraj obligatoriu pe bază individuală („Litigii”), cu excepția faptului că dumneavoastră și Compania nu sunteți obligați să arbitrați niciun litigiu pentru aplicarea sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale uneia dintre părți („Litigii excluse”). Toate Litigiile referitoare la, care decurg din sau care sunt în orice fel legate de drepturile dvs. de confidențialitate și publicitate nu sunt Litigii excluse.
 • 13.2 Reguli de arbitraj. Legea privind arbitrajul reglementează interpretarea și aplicarea acestei dispoziții de soluționare a litigiilor. Arbitrajul va fi inițiat prin intermediul EUIPO. În cazul în care EUIPO nu este disponibilă pentru arbitraj, părțile vor selecta un forum de arbitraj alternativ. Regulile forului de arbitraj vor guverna toate aspectele acestui arbitraj, cu excepția cazului în care aceste reguli intră în conflict cu acești Termeni. Regulile de arbitraj pentru consumatori ale EUIPO care guvernează arbitrajul sunt disponibile online la https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/disputes. Arbitrajul va fi condus de un singur arbitru neutru. Orice Dispută în care suma totală solicitată este mai mică de 10.000 RON poate fi soluționată prin arbitraj obligatoriu fără înfățișare, la alegerea părții care solicită despăgubiri. În cazul litigiilor în care suma totală solicitată este de 10 000 RON sau mai mult, dreptul la o audiere va fi determinat de regulile forului de arbitraj. Orice hotărâre judecătorească privind hotărârea pronunțată de arbitru poate fi introdusă în orice instanță de jurisdicție competentă.
 • 13.3 Reguli suplimentare pentru arbitrajul fără înfățișare. În cazul în care se alege arbitrajul fără înfățișare, arbitrajul se va desfășura prin telefon, online, prin depuneri scrise sau prin orice combinație a celor trei; modalitatea specifică va fi aleasă de partea care inițiază arbitrajul. Arbitrajul nu va implica nicio înfățișare personală a părților sau a martorilor, cu excepția cazului în care părțile convin de comun acord altfel.
 • 13.4 Autoritatea arbitrului. Arbitrul va decide asupra jurisdicției arbitrului și asupra drepturilor și obligațiilor, dacă este cazul, ale dumneavoastră și ale Companiei. Litigiul nu va fi consolidat cu alte chestiuni sau alăturat altor cazuri sau părți. Arbitrul va avea autoritatea de a acorda moțiuni de dispunere a tuturor sau a unei părți din orice cerere sau dispută. Arbitrul va avea autoritatea de a acorda despăgubiri bănești și de a acorda orice măsură de remediere nemonetară sau de reparație disponibilă pentru o persoană fizică în conformitate cu legislația aplicabilă, cu regulile forului de arbitraj și cu Termenii. Arbitrul va emite o sentință scrisă și o declarație de decizie care va descrie constatările și concluziile esențiale pe care se bazează sentința, inclusiv calcularea oricăror daune acordate. Arbitrul are aceeași autoritate de a acorda despăgubiri pe bază individuală pe care ar avea-o un judecător într-o instanță de judecată. Hotărârea arbitrului este definitivă și obligatorie pentru dumneavoastră și pentru Companie.
 • 13.5 Renunțarea la un proces cu juriu. DUMNEAVOASTRĂ ȘI COMPANIA RENUNȚAȚI LA ORICE DREPTURI CONSTITUȚIONALE ȘI LEGALE DE A MERGE ÎN INSTANȚĂ ȘI DE A AVEA UN PROCES ÎN FAȚA UNUI JUDECĂTOR SAU A UNUI JURIU, CU EXCEPȚIA LITIGIILOR EXCLUSE. Dumneavoastră și Compania alegeți în schimb ca pretențiile și litigiile să fie soluționate prin arbitraj. În orice litigiu între dvs. și Companie cu privire la anularea sau executarea unei hotărâri arbitrale, Dvs. și Compania renunțați la orice drept la un proces cu juriu și alegeți în schimb ca litigiul să fie soluționat de un judecător.
 • 13.6 Renunțarea la acțiuni colective sau consolidate. TOATE REVENDICĂRILE ȘI LITIGIILE CARE INTRĂ ÎN DOMENIUL DE APLICARE AL PREZENTULUI ACORD DE ARBITRAJ TREBUIE SĂ FIE ARBITRATE SAU JUDECATE INDIVIDUAL ȘI NU ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI COLECTIVE. PRETENȚIILE MAI MULTOR CLIENȚI SAU UTILIZATORI NU POT FI ARBITRATE SAU JUDECATE ÎN COMUN SAU CONSOLIDATE CU CELE ALE ORICĂRUI ALT CLIENT SAU UTILIZATOR. Cu toate acestea, dacă această renunțare la acțiunile colective sau consolidate este considerată invalidă sau inaplicabilă, nici dumneavoastră, nici noi nu avem dreptul la arbitraj; în schimb, toate revendicările și litigiile vor fi soluționate în instanță, așa cum se prevede în secțiunea 13(12) de mai jos.
 • 13.7 Confidențialitate. Nicio parte a procedurilor nu va fi deschisă publicului sau presei. Toate dovezile descoperite sau prezentate în cadrul audierii sunt confidențiale și nu pot fi divulgate, cu excepția acordului scris al părților, în conformitate cu o hotărâre judecătorească sau cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de lege. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nici o parte nu va fi împiedicată să prezinte unei instanțe de judecată orice informație necesară pentru a pune în aplicare prezenta convenție de arbitraj, pentru a executa o hotărâre arbitrală sau pentru a solicita o măsură asiguratorie sau echitabilă.
 • 13.8 Dreptul de a renunța. Orice drepturi și limitări prevăzute în prezentul acord de arbitraj pot fi renunțate de partea împotriva căreia se invocă cererea. O astfel de renunțare nu va renunța și nu va afecta nicio altă parte a prezentului acord de arbitraj.
 • 13.9 Excludere. Puteți renunța la acest acord de arbitraj. Dacă faceți acest lucru, nici dvs. și nici Compania nu se pot obliga reciproc să apeleze la arbitraj. Pentru a vă retrage, trebuie să notificați în scris Compania în termen de cel mult treizeci (30) de zile de la data la care ați devenit pentru prima dată subiect al acestui acord de arbitraj. Notificarea dvs. trebuie să includă numele și adresa dvs., numele de utilizator al Companiei și adresa de e-mail pe care ați folosit-o pentru a vă configura contul Companiei (dacă aveți unul), precum și o declarație fără echivoc că doriți să renunțați la acest acord de arbitraj. Trebuie să trimiteți notificarea de renunțare la acest acord la adresa Companiei publicată pe Servicii.
 • 13.10 Curtea pentru cereri cu valoare redusă. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fie dumneavoastră, fie Compania poate intenta o acțiune individuală în instanța pentru cereri cu valoare redusă.
 • 13.11 Supraviețuirea acordului de arbitraj. acest acord de arbitraj va supraviețui încetării relației dvs. cu Compania.
 • 13.12 Locul de desfășurare a litigiilor excluse. Litigiile excluse vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din Israel, fără a se ține cont de principiile conflictului de legi din această țară. Părțile sunt de acord cu jurisdicția exclusivă a instanțelor din Tel Aviv-Jaffa în ceea ce privește Litigiile excluse și se supun prin prezenta jurisdicției acestor instanțe.
 • 13.13 Convenția ONU. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri sau a altor legi internaționale este exclusă în mod expres, indiferent dacă cererea este în arbitraj sau în instanță.

14. GENERALITĂȚI

 • în cazul în care orice dispoziție din acești Termeni este considerată inaplicabilă, respectiva dispoziție va fi reformată numai în măsura în care este necesar pentru a o face aplicabilă, iar dacă o astfel de dispoziție este totuși declarată nulă sau inaplicabilă, aceasta va fi considerată ca fiind separată de restul acestor Termeni și nu va cauza invaliditatea sau inaplicabilitatea restului acestor Termeni;
 • Recunoașteți și sunteți de acord că Societatea are dreptul, în orice moment și din orice motiv, să reproiecteze sau să modifice DPI-ul Societății și alte elemente ale Serviciilor sau orice parte a acestora; (iii) acesta este întregul acord dintre dumneavoastră și Societate cu privire la subiectul prezentului document;
 • Compania poate cesiona acești Termeni, în totalitate sau parțial, la discreția sa. Nu aveți dreptul de a cesiona sau de a transfera în alt mod Termenii, sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestora, către o terță parte fără acordul prealabil scris al Companiei. Orice cesiune neautorizată va fi nulă și nu va avea nicio forță sau efect;
 • cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, nicio dispoziție a acestor Termeni nu este destinată sau nu va fi interpretată ca fiind menită să confere sau să acorde oricărei persoane sau entități, altele decât dumneavoastră și Compania, drepturi, căi de atac sau alte beneficii în temeiul sau din cauza acestor Termeni. Afiliații, licențiatorii și furnizorii de servicii ai Companiei vor fi considerați ca fiind terți beneficiari ai limitării răspunderii, ai clauzei de declinare a răspunderii și ai prevederilor de despăgubire din prezentul document;
 • eșecul oricăreia dintre părți de a aplica drepturile acordate în temeiul prezentului document sau de a lua măsuri împotriva celeilalte părți în cazul oricărei încălcări a prezentului document nu va fi considerat o renunțare din partea acelei părți în ceea ce privește aplicarea ulterioară a drepturilor sau acțiunile ulterioare în cazul unor încălcări viitoare;
 • toate renunțările trebuie să fie făcute în scris. Orice renunțare sau neaplicare a unei dispoziții din acești Termeni într-o anumită ocazie nu va fi considerată o renunțare la orice altă dispoziție sau la o astfel de dispoziție în orice altă ocazie;
 • orice cauză de acțiune care decurge din sau este legată de Servicii trebuie să înceapă în termen de un (1) an de la apariția cauzei de acțiune. În caz contrar, o astfel de cauză de acțiune este permanent prescrisă.

  Dacă aveți întrebări suplimentare sau dacă aveți nevoie de clarificări suplimentare, vă rugăm să ne contactați trimițând un e-mail la adresa Companie (datele de contact disponibile în cadrul Serviciilor)